Wat is factoring?

Factoring, of debiteurenfinanciering, is een flexibele vorm van financiering. Is bij uw bedrijf sprake van sterke groei, lange betaaltermijn van afnemers, sterke seizoensschommelingen of ontbreekt het u soms aan de financiële middelen om uw doelen te bereiken dan is factoring interessant voor u. Factoring is gerelateerd aan uw uitstaande debiteuren en groeit (en krimpt) daarmee automatisch mee met uw bedrijfsactiviteiten. 

De ideale oplossing voor een bedrijf met een sterke werkkapitaalbehoefte. Heeft uw bedrijf een bepaalde omvang bereikt dan kan factoring vaak makkelijk worden gecombineerd met voorraad- en/of inkoopfinanciering om uw volledige werkkapitaalbehoefte in te vullen.

 

Factoringaanbieding.nl adviseert bedrijven die op zoek zijn naar ruimere financieringsmogelijkheden dan hun bank kan geven. Factoringaanbieding.nl kijkt naar de totale handelsstroom van een bedrijf en let met name op de kwaliteit van de debiteuren en de toekomst van het bedrijf. Hierdoor is het mogelijk eerder, ruimer en langer te financieren. Het financieringspercentage kan hierdoor verhoogd worden tot meer dan 90% van uw uitstaande debiteurensaldo.

Onze dienstverlening

Wij onderscheiden onze dienstverlening in:
Snel beschikken over liquiditeit?

In samenwerking met partners hebben wij hiervoor een product ontwikkeld waarbij u de gelegenheid wordt geboden om uw factuur te verkopen, zonder verdere verplichtingen. Indien u voldoet aan de voorwaarden en levert aan kredietwaardige afnemers kunt u binnen 48 uur over uw geld beschikken. U bepaalt zelf welke factuur u wilt verkopen en wij regelen de rest. Het product is op abonnementsbasis waarbij u alleen kosten betaalt indien daadwerkelijk vorderingen worden overgedragen. Dit zonder vaste kosten en zonder verplichting tot verkoop.

Offertevergelijking?

In overleg met u zoeken wij de best passende oplossing in de markt. Factoringaanbieding.nl werkt samen met een groot aantal (op dit moment meer dan 15!) factormaatschappijen en overige financieringsbedrijven op het gebied van (werkkapitaal)financiering. Dit betreft aanbieders gericht op het kleinbedrijf (inclusief bijvoorbeeld ZZP-ers) tot aan aanbieders gericht op grote internationale bedrijven. Factoringaanbieding.nl helpt u bij het verkrijgen van de beste aanbieding beschikbaar bij deze partijen. Factoringaanbieding.nl is hierbij adviseur en bemiddelaar.

 

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor de beste oplossingen op het gebied van andere financieringsoplossingen zoals inkoopfinanciering, voorraadfinanciering, afnemersfinanciering en valutaverkeer.

Wanneer factoring?

Factoring is geschikt voor elk bedrijf dat te maken heeft met werkkapitaal en hiermee behoefte heeft aan werkkapitaalfinanciering. Factoring is een vorm van asset-based financiering met als onderpand uw vorderingen. Een factormaatschappij richt zich dan ook met name op de waarde van uw vorderingen. Het financieringspercentage kan hiermee wel uitkomen op 90% of nog hoger in geval van verkoop van de vorderingen.

Factoring is zeer geschikt voor bedrijven die te maken hebben met:

 • snelle groei;
  factoring is een alternatief als financiering door de bank niet voldoende ruimte biedt. Bedrijven die nieuwe producten op de markt brengen, bedrijven die een nieuwe markt hebben ontdekt, of (startende) bedrijven die snel groeien, missen veelal de liquide middelen. En hun bank wil vaak (nog) niet verder met ze in zee.
 • seizoensgebonden omzet;
  Bedrijven met seizoensgebonden omzet moeten vaak eerst investeren en plukken pas later in het jaar de vruchten. Gevolg: een sterk wisselende financieringsbehoefte, waarvoor ze vaak niet terecht kunnen bij een bank.
 • hoog debiteurensaldo en/of lange betalingstermijn van klanten;
  Facturen kennen meestal een betalingstermijn van 30 tot 60 dagen. Traag betalende debiteuren kunnen deze termijn nog eens flink verlengen. Intussen kan een bedrijf niet over het uitstaande geld beschikken. En vaak is ook hun bank niet tot verdere financiering bereid. Factoring biedt hierin een uitkomst. Factoring vergroot de liquiditeiten van een bedrijf.
 • expansieplannen;
  Nieuwe exportmarkten betekenen voor bedrijven nieuwe kansen. Soms moeten bedrijven die kansen laten lopen: de financiële middelen ontbreken of het financiële risico is te groot door gebrek aan kennis van de nieuwe buitenlandse debiteuren en de in het buitenland geldende handelsgebruiken. Factoring biedt hierin kansen.
 • inkooptransacties, hoge voorraden en lange aanvoerlijnen;
  Leveranciers willen vaak betalingszekerheid; afnemers willen de zekerheid dat de juiste goederen in goede staat op tijd worden geleverd. Substantiële inkoopbedragen voor al geplaatste (buitenlandse) orders leggen soms onnodig beslag op de liquide middelen. Ook in de ogen van een bank en factoring vergroot de zekerheid.
 • debiteurenbeheer;
  Bedrijven richten zich vooral op hun kernactiviteiten. Vaak ontbreken capaciteit, kennis en inzicht om het beheer van debiteuren professioneel uit te voeren. Met als gevolg dat het geld vastzit bij de debiteuren of dat onnodig kredietrisico’s worden gelopen. Factoring helpt de liquiditeit te vergroten.

Voordelen factoring

Factoring brengt u een groot aantal voordelen. Zowel op financieel, maar zeker ook op het gebied van uw bedrijfsvoering. Flexibiliteit van een pure financieringsoplossing tot een volledig geïntegreerd product waarbij al uw vragen met betrekking tot uw afnemers worden beantwoord. De mogelijkheden van factoring zijn groot.

De voordelen van factoring op een rijtje:

 • snel extra financiële ruimte;
  Factoring kan snel geregeld worden. Indien gewenst al binnen 48 uur. Veel sneller dan bij meer traditionele financieringsproducten. Hierdoor beschikt u snel over de extra financiële ruimte.
 • een langere financieringstermijn;
  Factoring biedt u de mogelijkheid voor een langere financieringstermijn. Dus zowel indien u hiertoe wordt gedwongen door uw afnemers maar ook juist als commercieel argument naar uw afnemers kunt u de financiële gevolgen voor u van langere betaaltermijnen beperken. Met factoring kunt u namelijk direct na facturatie al beschikken over uw geld onafhankelijk van de betaaltermijn van uw afnemer.
 • professioneel debiteurenbeheer;
  Niet ieder bedrijf heeft voldoende tijd om aandacht te besteden aan het beheer van debiteuren, soms ontbreekt het hierbij ook aan kennis en ervaring. Gevolg oplopende betaaltermijnen, beslag op liquiditeit en onbetaalde rekeningen. Als onderdeel van een factoringoplossing kunt u ook het debiteurenbeheer uitbesteden aan een professionele partij. Als dat ook nog wordt gecombineerd met risicodekking op uw afnemers heeft u helemaal geen omkijken meer naar het debiteurenbeheer: na facturatie draagt u uw vorderingen over en het factorbedrijf verzorgt de rest.
 • korting op inkoop;
  Door het beschikken over extra liquiditeit kunt u wellicht uw leveranciers sneller betalen en hiermee gebruik maken van aangeboden betalingskortingen.
 • actueel inzicht in uw financiële situatie;
  Naast het verstrekken van financiering, het overnemen van uw debiteurenbeheer en de afdekking van uw risico op afnemers geeft het factorbedrijf in het algemeen ook real-time inzicht in de stand en ontwikkeling van uw debiteurenportefeuille. Hiermee heeft u altijd een actueel inzicht in uw financiële situatie.

Bel mij terug

Benieuwd naar onze mogelijkheden? Vul dan het formulier hieronder in, dan bellen we u zo snel mogelijk terug.

Contact opnemen

U kunt altijd ons contactformulier gebruiken indien u een algemene vraag heeft, of gebruik de contactgegevens hieronder om direct contact op te nemen.

 • Factoringaanbieding.nl
 • Burgemeester Stramanweg 101
 • 1101 AA Amsterdam