Werkwijze

De dienstverlening

Factoringaanbieding.nl werkt samen met een groot aantal (op dit moment meer dan 15!) factormaatschappijen en overige financieringsbedrijven op het gebied van (werkkapitaal)financiering. Dit betreft aanbieders gericht op het kleinbedrijf (inclusief bijvoorbeeld ZZP-ers) tot aan aanbieders gericht op grote internationale bedrijven. Factoringsaanbieding.nl helpt u bij het verkrijgen van de beste aanbieding beschikbaar bij deze partijen. Factoringaanbieding.nl is hierbij adviseur en bemiddelaar en geen partij in enige uiteindelijke financieringsovereenkomst met uw bedrijf.

De eerste stap

Na ontvangst van uw aanvraagformulier voert Factoringaanbieding.nl een eerste beoordeling uit op de van u verkregen informatie. Op basis van de “factorabiliteit” en financiële kengetallen van uw bedrijf maken wij een eerste inschatting van de haalbaarheid van de financieringsaanvraag en een selectie van partijen welke voor u waarschijnlijk interessant zijn. U ontvangt binnen 2-3 werkdagen na verzending van het aanvraagformulier van ons een advies met de uitkomst van deze analyse en een voorstel tot samenwerking.

De tweede stap

Bij een positieve uitkomst van bovengenoemde analyse en acceptatie van ons voorstel tot samenwerking stellen wij u een beperkt aantal aanvullende vragen en/of vragen om enige aanvullende informatie (vaak bestaande uit enige financiële gegevens en recente debiteurengegevens). Op basis van uw beantwoording van deze vragen benaderen wij geselecteerde partijen met het verzoek tot uitbrengen van (indicatieve) offertes/aanbiedingen.

De derde stap

Nadat wij reactie hebben ontvangen van geselecteerde partijen stellen wij voor u een vergelijkingsoverzicht op met de ontvangen offertes en indicaties. Hierbij kan het voorkomen dat partijen niet direct overgaan tot het uitbrengen van een aanbieding, maar voorstellen eerst nader kennis te maken en/of nog nadere verdiepende informatie nodig hebben; uiteraard brengen wij u hiervan op de hoogte.

Het eindtraject

Het vervolg is volledig afhankelijk van uw keuze. Elke partij kent een voor haar specifiek vervolgtraject, maar dit traject zal in ieder geval bestaan uit de definitieve selectie van de aanbieding/offerte, het uitwerken van deze offerte in een financieringsovereenkomst (tussen de financier en uzelf), het ondertekenen van deze overeenkomst en de implementatie van de financieringsoplossing. Wij begeleiden u hierin met onze dagelijkse ervaring op dit gebied.

En dan?

Een bedrijf is in het algemeen continue in beweging. Het is van groot belang dat de financieringsoplossing hier op blijft afgestemd. Als onderdeel van onze dienstverlening bieden wij u dan ook doorlopend relatiemanagement, waarbij we periodiek (en op afroep) met u bekijken of aanpassingen wenselijk en mogelijk zijn.

De betaling

Uiteraard is onze dienstverlening niet gratis. Het goede nieuws is dat factoring- en financieringsbedrijven waar wij mee samenwerken ook de toegevoegde waarde van onze rol erkennen en ons hiervoor een lead/salesvergoeding betalen. Wij kunnen hierdoor richting u tegen een aantrekkelijke vergoeding opereren. In ons samenwerkingsvoorstel worden een aantal opties aangeboden (urenvergoeding, succes fee vergoeding). Wij zullen u altijd voor aanvang van de tweede stap op de hoogte brengen van onze vergoeding. U zult hierbij dus nooit geconfronteerd worden met verrassingen.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn