Afnemersfinanciering

Wat is afnemersfinanciering?

Met afnemersfinanciering bedoelen we een financiering van afnemers voor langere termijn dan een normale betalingstermijn. We onderscheiden hierbij een aantal vormen:

  1. Nafinanciering op basis van termijnbetalingen
  2. Nafinanciering op basis van lening aan afnemer
  3. Verhuur/lease constructie

Nafinanciering op basis van termijnbetalingen

In deze situatie levert u goederen (of diensten, maar dat is minder gebuikelijk) aan een afnemer en spreekt u daarbij af dat de afnemer deze in termijnen mag betalen. Deze vorm wordt bijvoorbeeld toegepast bij de export van kapitaalgoederen (machines, schepen) aan afnemers in het buitenland. Reden is vaak het ontbreken van mogelijkheden voor de afnemer om lokaal tegen gunstige condities financiering aan te trekken. Internationaal wordt dit ook wel aangeduid als export supplier credit.

Nafinanciering op basis van lening aan afnemer

In deze situatie levert u goederen aan een afnemer en wordt daarbij specifiek voor de aankoop van uw goederen door een door u geselecteerde bank een lening verstrekt aan de afnemer, waarmee specifiek de betaling aan u wordt gedaan. Ook hier is de reden vaak het ontbreken van de mogelijkheid bij u afnemer om zelfstandig tegen gunstige condities financiering aan te trekken. Vaak wordt betrokkenheid van uzelf gevraagd (bijvoorbeeld in de vorm van garanties, terugkoopverklaringen of kredietverzekeringsdekking). Voordeel voor u is dat dit de afzet kan stimuleren en dat u zeker bent dat de lening wordt gebruikt voor betaling van uw vordering. Internationaal wordt dit aangeduid met export buyers credit.

Verhuur/lease

Dit is de meest voorkomende vorm van afnemersfinanciering. In tegenstelling tot een financiering rechtsteeks aangetrokken door uw afnemer buiten uw betrokkenheid wordt dit aangeduid als vendor gedreven financiering (vendor finance, vendor leasing). Voor veel bedrijven is dit een belangrijk commercieel instrument. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de truckfabrikanten welke via hun dealernetwerk de auto’s aanbieden inclusief een lease om deze te financieren, maar ook de huurkoop in de consumentenmarkt is hier een voorbeeld van.

Samenvattend is afnemersfinanciering een belangrijk instrument of hulpmiddel bij de realisatie van commerciƫle doelstellingen en de stimulering van de verkoop.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn