Voorraadfinanciering

Wat is voorraadfinanciering?

Met voorraadfinanciering bedoelen we een financiering op basis van uw voorraden. Vaak bestaat dit uit een bevoorschotting van een bepaald percentage van de door de financier voor financiering geaccepteerde voorraden. Dit percentage kan sterk variëren afhankelijk van het soort voorraad. Voorraadfinanciering wordt verstrekt door banken, door factormaatschappijen of een gespecialiseerde financieringsmaatschappij.

Vormen van voorraadfinanciering

Voorraadfinanciering komt in hoofdzaak voor in twee vormen: (i) een algemeen – niet gerelateerd – krediet in rekening-courant op basis van verstrekking van zekerheid op de voorraden door de cliënt en (ii) een specifiek – gerelateerd – krediet op basis van “bevoorschotting” van een bepaald percentage van de in zekerheid gegeven voorraden door de cliënt. In deze module richten we ons alleen op de tweede vorm, dus financiering van voorraden in de vorm van een aan de actuele hoogte en waarde van de voorraad gerelateerd krediet.

De voordelen van voorraadfinanciering

Hoge bevoorschotting.

In tegenstelling tot een algemene financiering waarbij slechts een beperkt deel van de voorraden kan worden gefinancierd is het bij voorraadfinanciering mogelijk een hoog percentage van de voorraden te financieren. Denk hierbij aan percentages van 40-50% voor specifieke, onverkochte handelsvoorraden tot wel 75%-90% voor algemene (commodity) en/of voorverkochte voorraden.

Flexibele limiet.

Financiering als percentage van de onderliggende voorraadwaarde heeft als voordeel dat limiet niet vaststaat en mee kan groeien met de omvang van de activiteiten. Hiermee vindt een betere afstemming plaats met de daadwerkelijke financieringsbehoefte vanuit de voorraden.

Focus op voorraden.

Door een voorraadfinancier kan meer zekerheid worden ontleend aan de voorraden dan door een algemeen financier. Voor een voorraadfinancier zal de nadruk dan ook meer liggen op de zekerheidswaarde van de voorraden dan op de financiële gegevens van de cliënt zelf (hoewel deze in het algemeen wel sterker zal zijn dan bijvoorbeeld bij factoring). De beschikbaarheid is hiermee groter.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn