Werkkapitaalfinanciering

Wat is werkkapitaalfinanciering?

Werkkapitaalfinanciering is zoals het woord al zegt de financiering van uw werkkapitaal. In dit artikel geven we een nadere uitleg over het begrip werkkapitaalfinanciering, wat is werkkapitaal en hoe kunnen we dit financieren?

Netto werkkapitaal

Netto werkkapitaal = Saldo voorraden + Saldo debiteuren – Saldo crediteuren

Zoals uit bovenstaande formule blijkt bestaat uw netto werkkapitaal uit het totaal van uw voorraden en debiteuren minus het bedrag dat hiervan is gefinancierd door uw leveranciers (crediteuren). Anders gezegd netto werkkapitaal is het bedrag aan operationeel kapitaal dat u zelf dient te financieren. Dit bedrag noemen wij de benodigde werkkapitaalfinanciering.

Vormen van werkkapitaalfinanciering

Er bestaan vele vormen van werkkapitaalfinanciering.

In vervolgpagina’s gaan we verder in op:

  1. Factoring

  2. Voorraadfinanciering

  3. Afnemersfinanciering

 

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn